CBo Territoria : un CA de 70,7 M€ en recul de 3 % au T3 2012