Transport fluvial : les volumes progressent de 8,4 %